- Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Năm Căn

- Địa chỉ:  Khóm I, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803.877.143

- Email: pgdnamcan@camau.edu.vn
 

STT
Họ và tên 
Chức vụ
Số điện thoại 
 
1Phan Thanh ViệtTrưởng phòng0919162895 
2Hứa Trọng NhơnPhó trưởng phòng0913963016 
3Nguyễn Ngọc KhoaPhó trưởng phòng0982252425 
4Trần Như HọcChủ tịch công đoàn ngành0918647307 
5Nguyễn Văn NgọcVăn phòng0985563923  
6Lê Kim NgânVăn thư lưu trữ0919111258 
7Huỳnh Thanh TrúcKế toán trưởng 0947760076 
8Trần Thị LyChuyên viên Mầm non 0982303116 
9Trần Minh HiệuChuyên viên Tiểu học0916091476 
10Huỳnh Kim PhượngChuyên viên THCS0939887303 
11Trần Quang ThuậnChuyên viên 0919023906 
12Nguyễn Văn NhiềuChuyên viên 0913936826