Saturday, 23/10/2021 - 03:24|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QuậnHuyện
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài phát biểu tham luận công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

           Huyện Năm Căn được tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004, nằm ở phía Nam của tỉnh Cà Mau, cách thành Phố Cà Mau 52km theo đường quốc lộ 1A. Diện tích tự nhiên 49.404 ha, có 08 đơn vị hành chính gồm 7 xã và 01 thị trấn với tổng số dân là 84.344 người. Nơi đây từng là căn cứ địa vững chắc của tỉnh ủy, khu Tây Nam Bộ trong 2 cuộc kháng chiến. Ngày nay Năm Căn càng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, khu vực và cả nước. Mười năm qua Đảng bộ và nhân dân trong huyện luôn phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần sáng tạo  và ý trí tự lực tự cường tạo nên những chuyển biến tích cực, toàn diện sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện nhà ngày càng khởi sắc và phát triển theo chiều hướng tích cực có hiệu quả. Từ năm 1997 Bộ Giáo Dục và Đào tạo bắt đầu ra Quyết định về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia (Quyết định số 1366/1997/BGDĐT đối với trường tiểu học; Quyết định số 45/2001/QĐ-BGDĐT đối với trường mầm non; Quyết định số 27/2001/QĐ-BGDĐT đối với trường THCS). Mà cụ thể hơn cuối năm 2005 đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành các Quyết định; thông tư quy chế công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia thay thế cho phù hợp với yêu cầu mới (cấp Tiểu học từ Quyết định 32/2005 hiện nay là Thông tư  59/2012). Đối với trường Mầm non (Quyết định 36/2008 hiện nay là Quyết định 02/2014 và đối với trung học là Thông tư 36).
Xác định giáo dục và đào tạo là Quốc sách hàng đầu, trên tinh thần đó Huyện ủy, HĐND-UBND huyện trong quá trình chỉ đạo phát triển về kinh tế-xã hội luôn định hướng và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước về giáo dục trên địa bàn huyện.
Thưa toàn thể hội nghị: Trong các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành gồm các yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, với 5 tiêu chuẩn để xét công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia như: Tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Chất lượng giáo dục; Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Trong quá trình chỉ đạo và thực hiện các tiêu chuẩn để đánh giá xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia điều tất yếu mà nhiệm vụ các nhà trường phải đầu tư xây dựng theo 5 tiêu chuẩn đã được quy định. Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo và thực hiện thì 1/5 tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu đó là tiêu chuẩn về cơ sở vật chất. Trong khuôn khổ có hạn, tôi xin được trình bày 2 biện pháp để thực hiện có hiệu quả của tiêu chuẩn này.
Một là: Làm tốt công tác tuyên truyền trong phong trào xã hội hóa giáo dục. Trước hết làm cho cán bộ Đảng viên, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện. Thấy được sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Trong quá trình thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tất cả các việc làm phải huy động được mọi gia đình, mọi người dân, các đoàn thể trong xã hội cùng tham gia. Giáo dục và Đào tạo phải vì dân và luôn đặt dưới sự giám sát của nhân dân mà trong nhà trường là Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. Trong đó nhà trường là trung tâm giáo dục, người đứng đầu là Hiệu trưởng, vai trò của Hiệu trưởng là nhân tố có tính chất quyết định trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Cho nên Hiệu trưởng phải nhận thức rõ vai trò của mình vừa làm tốt công tác tuyên truyền vừa làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương đáp ứng được những yêu cầu của thời kỳ đổi mới, phát huy được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân chăm lo đến sự nghiệp giáo dục. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục tạo điều kiện cho nhà trường ngoài mục đích là góp phần bổ sung về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học mà nó còn phối hợp trong quá trình giáo dục học sinh. Vị thế của người thầy, của nhà trường được nâng lên, nhân dân tin tưởng và ủng hộ hơn trong sự nghiệp giáo dục. Chính nhờ làm tốt công tác này mà việc huy động mọi nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm các điều kiện cho Thầy – Trò các nhà trường dạy tốt - học tốt. Trong  10 năm qua kể từ khi huyện Năm Căn được tái lập ngoài vật chất và tiền do nhân dân đóng góp trên 10 tỉ đồng và đặc biệt hơn đó là có 36 hộ dân hiến đất trên 72 ngàn m2 đất để xây dựng trường học đây là điều điện góp phần đáng kể cho tiến trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của huyện nhà. Đến nay cả 3 cấp học trên địa bàn huyện  (Mầm non, Tiểu học, THCS) có 15/33 trường đạt chuẩn Quốc gia cụ thể là; Năm 2007 có 01 đơn vị (Tiểu học 1 TT Năm Căn; Năm 2008 có 02 đơn vị (Tiểu học 2 TT Năm Căn và Tiểu học xã Hàng Vịnh); Năm 2010 có 02 đơn vị ( Tiểu học 3 TT Năm Căn và Mầm non TT Năm Căn); Năm 2011 có 4 đơn vị (Mẫu giáo Sao mai, Tiểu học xã Hàm Rồng, Tiểu học xã Lâm Hải, Tiểu học 2 xã Đất Mới); Năm 2012 có 3 đơn vị (Tiểu học 1 xã Hiệp Tùng, THCS Phan Ngọc Hiển, THCS xã Lâm Hải); Năm 2013 có 3 đơn vị (Tiểu học 1 xã Tam Giang. Tiểu học 3 xã Đất Mới và Mẫu giáo Sơn Ca). Như vậy tính đến thời điểm này tỉ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia của huyện Năm Căn đạt 45,45%. Riêng cấp Tiểu học có 10/14 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỉ lệ 71.4%. Theo Nghị quyết của Huyện Ủy Năm Căn nhiệm kỳ 2010 – 2015 phải thực hiện là 70% số trường đạt chuẩn Quốc gia là có thể thực hiện được. Trong năm 2014 huyện phấn đấu thêm 4 trường đạt chuẩn đạt 54,54% đến năm 2015 huyện  phấn đấu thêm 4 trường nữa (dự kiến đến 2015 là 23/33 trường đạt 69,70%)
Hai là: Việc quy hoạch hệ thống trường lớp trước hết là củng cố kiện toàn lại quy mô hệ thống trường lớp. Hiện nay là hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện phát triển đáng kể, rất thuận lợi cho việc đi lại của người dân nói chung và việc đi lại học tập của học sinh. Như vậy việc sát nhập trường có quy mô nhỏ vẫn không ảnh hưởng gì tới việc học tập của con em. Theo đó những CBGV sau khi sắp xếp điều tiết đến những nơi còn thiếu vừa đảm bảo cho việc thừa – thiếu giáo viên lại vừa tiết kiệm được ngân sách nhà nước để đầu tư vào mục đích khác. Gắn với việc quy hoạch hệ thống trường lớp, việc xây dựng phòng học mới, phòng làm việc của nhà trường cần phải có sự tính toán vừa có tính ổn định vừa đảm bảo lâu dài, tránh tình trạng xây rồi lại phá, phá rồi lại xây. Việc cải tạo nâng cấp cần phải đảm bảo theo hướng chuẩn hóa trong đó các nhà trường cần đặc biệt quan tâm đến mặt bằng, sân chơi, cách bố trí cây xanh, cây cảnh, bồn hoa… một cách khoa học và hợp lý. Việc sắp xếp các hạng mục trên quan điểm đi từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Không ỉ lại trông chờ các cấp đầu tư những hạng mục lớn có tính quyết định, mà bắt tay vào cuộc phải chủ động làm từ cái nhỏ nhất có thể tự làm được như trồng một cái cây; Như vậy với cách làm này hiện nay có 100% trường học trên địa bàn huyện Năm Căn đều có cây xanh bóng mát cho học sinh vui chơi góp phần làm tăng thêm mỹ quan trường lớp thực hiện có hiệu quả việc xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực trong thời gian qua.
Thưa các đồng chí; Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện Năm Căn trong  thời gian qua là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài dưới sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Sở GDĐT Cà Mau của Huyện Ủy, HĐND, UBND huyện sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia của huyện có xu hướng chậm lại do nhiều nguyên nhân như: càng về sau càng khó đối với những trường có quy mô nhỏ, nhiều điểm trường trong điều kiện địa phương còn gặp nhiều khó khăn về ngân sách theo đó việc công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia được đánh giá theo tiêu chí mới. Mặt khác việc đầu tư cho việc xây dựng mới còn phải dành kinh phí để đầu tư nâng cấp đối với những trường sau 5 năm phải công nhận lại cho nên trong thời gian tới công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của huyện cần sự nỗ lực phát huy hơn đối với ngành Giáo dục và sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội.
Trên đây là kết quả đạt được trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian qua. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý vị khách quý thành công trong công việc, thành đạt trong cuộc sống.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Đăng nhập
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 32
Tháng 10 : 503
Tháng trước : 654
Năm 2021 : 6.409
Năm trước : 555
Tổng số : 6.964

© 2017 Bản quyền thuộc Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn - Cà Mau
Tổng biên tập: 
Phó tổng biên tập: 
Trưởng phòng biên tập: 
Giấy phép số: 

Địa chỉ: Khóm 1 Thị Trấn Năm Căn huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290.3877.143
Fax : 
E-mail : pgdnamcan@camau.edu.vn